Dezinsekcija predstavlja regulisanje populacije insekata. Štetnost insekata se ogleda u tome da mogu uzrokovati poremećaj zdravlja ljudi i životinja i ekonomske štete.

Dezinsekcija je veterinarsko-sanitarna mjera koja ima profilaktički karakter. Tretman dezinsekcije obuhvata prostorije u kojima je moguća pojava insekata (kuhinja, restorana, skladišta). Deratizacija poznato je da su glodari vektori prenošenja mnogih zaraznih i parazitskih bolesti, opasnih po život i zdravlje ljudi.

Hemoragična groznica, trihineloza, leptospiroza, tularemija, kuga i dr bolesti predstavljaju opasnost po ljude i životinje. Da bi se mogućnost pojave ovih bolesti svela na minimum potrebno je obavljati zdravstveno higijensku deratizaciju. Ona je bitna ne samo sa aspekta zdravlja, nego ima važan i ekonomski aspekt.

Glodari izazivaju velike materijalne štete, oštećuju elektro i telekomunikacijsku mrežu, vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, zagađuju vodu i hranu. Glodari remete konfor stanoništva, zagađujući životnu okolinu što ovom problemu daje i ekološki značaj. Deratizacija se vrši mamcima na bazi antikoagulanta bromadiolona, i u upotrebi su brodisan. Parafinski mamci koji se stavljaju u vanjskoj sredini su otporni na vremenske prilike, a u objektima upotrebljavaju se peletirani mamci koji se stavljaju u deratizacione kutije. Nudimo vam sledeće usluge:

  • -dezinfekcija
  • -dezinsekcija
  • -deratizacija
  • -plinska dezinsekcija (fumigacija)
  • -dezodoracija
  • -eradikacija muva, komaraca i korova
  • -repelentno tjeranje zmija ...

Dajemo garanciju za sve navedene radove izvedene od strane našeg tima.