CT - Tomografija - Skener

Klinika "Veterinum" Ulcinj za male životinje pruža kompjuterizovanu CT- Skener metodu ispitivanja, koja se zasniva na upotrebi X zraka i upotrebu računara. Sistemom detektora sa velikom preciznošću pretvara X-zrake u sliku na kompjuteru u vidu slojeva, tzv. slajsova pojedinih organa. Samo par sekundi je dovoljno za dobijanje nekoliko preseka, a slika koja se dobija je jasnija od bilo kog drugog načina snimanja. Slika se registruje na magnetnoj ploči, prikazuje na monitoru i snima na rendgenski film. Promene se mogu pojačati i ubrizgavanjem kontrasta. Gusta, čvrsta tkiva, kao što su kosti, pokazuju se svetlim (belim) nijansama, manje gusta (mišići, mozak) u nijansama sivih boja, dok je prazan prostor crne boje. U odnosu na NMR (nuklearnu magnetnu rezonancu) kompjuterizovana tomografija superiorna je u dijagnostikovanju krvarenja, kalcifikacija i promena na kostima.


Notice: Undefined variable: img_count_cat in /home/camperpa/veterinum.me/components/com_osgallery/views/defaultTabs/tmpl/default.php on line 16